Z uwagi na specyficzny charakter szkoleń, większość naszych usług kierowana jest do żołnierzy i funkcjonariuszy służb państwowych.

Kolejna grupa odbiorców to podmioty administracji publicznej, firmy i podmioty cywilne.

Organizujemy:

 

Szkolenia:

 

Sytuacje kryzysowe z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia:

     •   z pierwszej pomocy przedmedycznej;

     •   z zachowania się w sytuacji napadu, agresji;

     •   z zachowania się w sytuacji uprowadzenia;

     •   z zachowania się w sytuacji zakładniczej.

     •   Strzelectwo, strzelectwo długodystansowe.

     •   Szkolenia dla osób udających się w rejony podwyższonego lub wysokiego ryzyka.

 

 

Doradztwo z zakresu bezpieczeństwa:

 

     •   ochrona VIP;

     •   ochrona osobista;

     •   ochrona obiektów i budynków strategicznych;

     •   ochrona statków powietrznych;

     •   ochrona jednostek pływających.

 

Rozpoznanie i rekonesans miejsc zainteresowania osób fizycznych i prawnych.

 

Tworzenie i wdrażanie procedur zapobiegających napadom rabunkowym.

 

Audyty z zakresu bezpieczeństwa oraz wdrażanie systemu kontroli, przestrzegania i zarządzania bezpieczeństwem.

 

Dobór sprzętu specjalistycznego.

 

Szkolenia kończą się egzaminem, potwierdzonym wydaniem certyfikatu.

Szczegółowych informacji odnośnie oferty udzielamy na drodze kontaktu osobistego.

 

 

 

Posiadamy KONCESJE MSW w Zakresie Bezpośredniej Ochrony Osób i Mienia nr L-0254/12

 

 

 

Wspieramy Fundację SPRZYMIERZENI z GROM

Designed by Projekt WGG.